Slide Už nemusíte hľadať riešenia, ktoré vám zvýšia predaj a zlepšia Cash-Flow. Kniha Co nemám, neprodám!, vám ponúka riešenie. Teraz ju môžete získať zadarmo. OBJEDNAŤ KNIHU ZADARMO ✓ povinné čítanie pre manažérov obchodných a distribučných podnikov Odhaľte jednoduchý, spoľahlivý a opakujúci sa proces, ktorý uspokojí vašich zákazníkov a budete krok pred vašou konkurenciou. Táto kniha je pre oblasť obchodu a distribúcie tým, čím svetový bestseller „Cieľ“ pre oblasť výroby ✓ od autora, označovaného ako “Génia” a "Guru manažmentu" ✓ priemerné hodnotenie 4,5/5 na Amazone

Každý vo vašej firme pracuje na hranici svojich možností a napriek tomu neustále bojujete s nízkymi predajmi a nedostatkom finančných prostriedkov?

 

Keď si myslíte, že ste vyčerpali všetky možnosti, ste bezradný ako ďalej a nevidíte iné riešenie, prečítajte si knihu od E. Goldratta.

 

Túto knihu si viete zakúpiť v kníhkupectve približne za 17€. My by sme vám ju radi venovali zadarmo.

carlos-muza-hpjSkU2UYSU-unsplash
Po prečítaní si uvedomíte nasledovné:

✓ vysoká dostupnosť produktov výrazne podporí nárast predaja,

✓ jednoduchými zmenami dokážete dosiahnuť zvýšenie obrátky tovaru a zníženie zásob,

✓ tieto princípy fungujú v každej situácii a v každom odvetví.

Kniha Co nemám, neprodám! poskytuje krok po kroku návod na zanalyzovanie a vyriešenie základného problému a nájdete v nej dve dôležité veci:

 

✓ vy a vaši ľudia skoro vždy intuitívne poznáte odpovede na problémy spojené s predajom,

✓ kľúčom k odpovediam je zameranie sa na základný problém, odstránením ktorého následne dochádza k nárastu predaja.

jamie-taylor--9C3TMXwQjQ-unsplash

Pre koho je kniha určená?

Či už ste vlastníkom podniku, výkonný manažér, alebo manažér obchodu či distribúcie, potrebujete predávať.

Pokiaľ máte nadbytočné zásoby, ale napriek tomu čelíte nedostupnosti produktov, kniha Co nemám, neprodám! obsahuje odporúčania, ktoré potrebujete na riešenie výziev spojených s predajom.

Henry, hrdina románu logicky uvádza: „keď neriešite priamo základný problém, neočakávajte značné zlepšenie“. Teória obmedzenia sprevádza celú túto knihu. Odpovede ale nie sú čitateľom predkladané. Čitateľ sa spoločne s postavami v knihe postupne dostáva k riešeniu.

businessman-2

Predstavujeme vám Simplicity Consulting s. r. o.

Simplicity Consulting s. r. o. pomáha obchodným a distribučným podnikom aplikovať princípy riadenia zásob na podporu rastu podniku tak, ako je uvedené v knihe Co nemám, neprodám!.

Vyvíjame stratégie a poskytujeme odporúčania, ktoré urýchľujú implementáciu princípov Teórie obmedzení (Theory of Constraints) a jej nástroje ako Buffer Management, Replenishment a Throughput Accounting, vďaka ktorým získava podnik konkurenčnú výhodu a rýchly rast na veľmi dlhé obdobie.

Táto kniha je pre oblasť obchodu a distribúcie tým, čím svetový bestseller „Cieľ“ pre oblasť výroby

 

✓ povinné čítanie pre manažérov obchodných a distribučných podnikov

✓ od autora, označovaného ako “Génia” a “Guru manažmentu”

✓ priemerné hodnotenie 4,5/5 na Amazone

kniha-7

Objednajte si zadarmo!

  • Zadajte správny formát čísla 09........
  • Zobraziť informácie pre dotknutú osobu

Kým koncový zákazník nenakúpi, nikto v dodávateľskom reťazci v skutočnosti nepredal.

Dr. Eliyahu M. Goldratt

info@simplicityconsulting.sk

+421 911 846 848